Everything you need to know about NFT!

‘บล็อกเชน’ เทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนโลกให้เป็นสังคมที่ดีขึ้น

รู้หรือไม่ ? บล็อกเชนไม่ได้มีดีแค่เรื่องเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่มันยังช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ด้วย

.

⛓️ มาดูข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชนกัน

  • โปร่งใสและยุติธรรม : บล็อกเชนมีความโปร่งใสสุดๆ ทุกการเคลื่อนไหวบนเครือข่ายนี้ตรวจสอบได้หมด
    ช่วยลดการทุจริตและเพิ่มความยุติธรรม นี่คือการปฏิวัติวิธีการจัดการทรัพยากรให้ดีขึ้น
  • การบริจาคและการกุศล : องค์กรการกุศลกำลังใช้บล็อกเชนให้เป็นประโยชน์ ผู้บริจาคสามารถดูได้เลยว่า
    เงินที่บริจาคไปถูกใช้อย่างไร ทำให้มั่นใจได้ว่าการช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ต้องการจริงๆ
  • เปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยี : เครื่องมือที่จะช่วยเราสร้างโลกที่ดีขึ้น จากการต่อสู้คอร์รัปชันไปจนถึงการสร้าง
    ความโปร่งใส เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทางสังคม

.

ตัวอย่างการพัฒนาสังคมด้วยบล็อกเชน

.

สุขภาพและการแพทย์
โรงพยาบาลหลายแห่งใช้บล็อกเชนเพื่อติดตามและจัดการข้อมูลผู้ป่วย ทำให้ข้อมูลเชื่อถือได้และเข้าถึงได้ง่ายโดยทีมแพทย์

.

การศึกษา
มหาวิทยาลัยบางแห่งใช้บล็อกเชนเก็บประวัติการศึกษาของนักเรียน ทำให้การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียนได้ง่าย
และปลอดภัยมากขึ้น

.

การเลือกตั้ง
บล็อกเชนสามารถใช้เพื่อการเลือกตั้งที่มีความโปร่งใสและยากต่อการโกง ทำให้การเลือกตั้งเป็นธรรมมากขึ้น

.

มาร่วมกันเรียนรู้และสำรวจว่าบล็อกเชนจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้อย่างไรอีกที่ NFT360

Scroll to Top