Everything you need to know about NFT!

หาหมอกับ MetaMED ป่วยแค่ไหนก็ไม่ต้องเดินทางไปเอง

เคล็ดลับหาหมอใน Metaverse ไม่ต้องนั่งรถไปพบแพทย์เอง!

โลกอนาคตกับการรักษาแบบไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาล หาหมอในโลก Metaverse แบบไม่ต้องเดินทางไปเอง

.

เปิดประสบการณ์ไปกับการแพทย์แบบใหม่ ในโลกอนาคตอันใกล้กับการแพทย์เสมือนจริงบนโลก
Metaverse แล้วจะเป็นอย่างไร ถ้าการแพทย์เริ่มพัฒนาเพื่อเปิดประสบการณ์แบบใหม่ที่หาไม่ได้
จากที่ไหนได้อีกนอกจากภายในโลกเสมือน การแพทย์จะเป็นอย่างไร ?

.

MetaMED ศูนย์การแพทย์ทางเลือกใหม่ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีของ Metaverse เพื่อยกระดับ
การบริการทางการแพทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าบนโลกดิจิทัล ซึ่งศูนย์การแพทย์ MetaMED บนโลกเสมือนจริงนี้!
เป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทย!

.

วิธีสร้างประโยชน์ของการแพทย์บนโลก Metaverse

 1. การศึกษาและการฝึกฝนบนโลกเสมือน
  แพทย์ฝึกหัดสามารถฝึกฝนความสามารถของตนผ่านโลกเสมือนจริงได้บ่อยตามต้องการโดยที่ค่าใช้จ่าย
  ไม่บานปลายเหมือนการฝึกในห้องผ่าตัดจริง
 2. การดูแลสุขภาพและการรักษาใน Metaverse
  แพทย์สามารถให้บริการการรักษาผ่าน Metaverse ที่มีภาพสามมิติ ซึ่งอาจมาในรูปแบบการปรึกษา
  ทางการแพทย์ หรือการตรวจร่างกายโดยใช้ทรัพยากรทาการแพทย์แบบจำลองใน Metaverse
 3. การเชื่อมต่อกับทรัพยากรด้านการแพทย์
  การเชื่อมต่อกับระบบทรัพยากรด้านสุขภาพต่างๆ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เช่น การบันทึกรักษา
  ประวัติการแพทย์รวมไปถึงข้อมูลสุขภาพ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่สามารถทำได้ใน Metaverse ทั้งสิ้น
 4. การทดลองและการวิจัย
  สามารถทดลองการวิจัยทางการแพทย์และยังสามารถจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อน
  เพื่อฝึกฝนในการเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้
 5. การลดอาการหวาดกลัวและบรรเทาอาการของผู้ป่วย
  ช่วยคลายความกังวลและบรรเทาอาการเจ้บปวดของผู้ป่วยในการรักษาในขณะที่กำลังรักษาหรือผ่าตัด
  ซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการความกังวลหรือไม่สบายใจที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดหรือการผ่าตัด นั่นทำให้
  ในระหว่างการรักษาหรือผ่าตัด VR อาจมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยคลายความกังวลหรือไม่สบายใจได้

.

ขั้นตอนการบริการของ MetaMED

 • เปิดการใช้งาน MetaMED ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนหรือแว่นตา VR
 • ระบุข้อมูลความต้องการที่จะปรึกษาแพทย์
 • ระบบจะแสดงข้อมูลของทีมแพทย์
 • คนไข้สามารถพูดคุยกับแพทยืได้ผ่านทางวีดีโอคอล เสียงและในโลกเสมือนจริงผ่านแว่นตา VR

.

จะเห็นว่าการพัฒนาและการผสมผสานของเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับการแพทย์มีส่วนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย
หรือแม้แต่แพทย์เองก็ตาม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน MetaMED มีทีมงานแพทย์พร้อมบริการผู้ป่วยแล้วถึง 300 คน
โดยจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

Scroll to Top