Everything you need to know about NFT!

สนามบินฮาเนดะเปิดตัวสแตมป์ NFT พร้อมให้สะสมแล้ว!!

ฮาเนดะเปิดตัวสแตมป์ช็อปปิ้ง NFT

สนามบินฮาเนดะและ Astar Network เปิดตัวสแตมป์ช็อปปิ้ง NFT ต้อนรับ HANEDA EXPO

ในชื่อ “HANEDA NFT Stamp Rally” ช็อปปิ้งแบบใหม่แบบสับพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย

.

🔍 ทุกการเดินทางที่สนามบินฮาเนดะจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเมื่อคุณได้สะสมแสตมป์ NFT
จากร้านค้า 17 แห่ง ด้วยการสแกนง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณเอง

.

แสดงแสตมป์ที่ร้านค้าเพื่อรับของรางวัลทันที ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มฟรี, ป๊อปคอร์นฟรี, ส่วนลดพิเศษ
หรือแม้แต่คราฟต์เบียร์ขนาดเล็ก และสำหรับผู้ที่สะสมแสตมป์ครบทั้งสี่ ยังมีโอกาสได้รับสินค้าพิเศษ
จาก HANEDA EXPO อีกด้วย!

.

นอกจากนี้ Japan Airlines และ Mirai Research Institute ยังเตรียมเปิดตัวแสตมป์ NFT
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Web3 ใหม่ สร้างโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสกับโลกดิจิทัล
อย่างเท่าเทียมและรวมทุกคนเข้าด้วยกัน

.

การเปิดตัว HANEDA NFT Stamp Rally นี้ไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนอความสามารถของ NFT
ในฐานะทรัพย์สินดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดมิติใหม่ในการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ ตรงกับการเปิดตัว HANEDA EXPO ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งสัญญาว่าจะนำเสนอ
มิติใหม่ในการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการไหลเวียนทางธุรกิจด้วย NFT!

Scroll to Top