Everything you need to know about NFT!

MetaMask อัปเดตใหม่แล้วพร้อมแท็บเฉพาะของ NFT

MetaMask ล่าสุดสามารถจัดการข้อมูลและมีแท็บเฉพาะของ NFT แล้ว

.

กระเป๋าเงิน MetaMask Web3 ที่พึ่งเปิดตัวได้มีการอัปเดตเพื่อเพิ่มประสิทธภาพและมีการเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ NFT ลักษณะเด่นของ MetaMask Web3 คือมีการเพิ่มแท็บเฉพาะ NFT ขึ้นมาภายในกระเป๋าเงิน
MetaMask Wallet เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้อินเทอร์เฟซสำหรับการจัดการ NFT

.

ฟังก์ชั่นการอัพเดต

ก่อนหน้านี้ผู้ใช้งาน MetaMask Wallet ต้องอาศัยแพลตฟอร์มของบุลคลที่ 3 เช่น Opensea แต่การอัปเดตใหม่
ผู้ใช้สามารถถ่ายโอน NFT โดยตรงนี้ได้เลย เพื่อลดความเสี่ยงและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยจัดการ
และเพิ่มความสะดวกในการจัดการ NFT ได้อีกด้วย

.

แผนการพัฒนาในอนาคตสำหรับ MetaMask Wallet มีเป้าหมายที่อยากจะรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความยืนหยุ่นให้กับผู้ใช้งาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่อยากจะ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน NFT การอัปเดต MetaMask เวอร์ชันล่าสุด ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกเพื่ออัปเดต
หรือตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่ได้

.

การอัปเดตล่าสุดของ MetaMask อัปเดตมาโดยเฉพาะสำหรับ NFT ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญของโลกซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินดิจิทัล การพัฒนาที่ไม่เพียงแค่ปรับปรุงการจัดการ NFT เท่านั้น แต่ยังเสริมความปลอดภัย
และความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นสำหรัยผู้ใช้งาน เพื่อลดกระบวนการพึ่งพาแพลตฟอร์มของบุลคนที่ 3 อีกทั้งในอนาคต
เริ่มที่จะมีแผนการพัฒนาโทเค็น ERC-1155 อีกด้วย

Scroll to Top